Ontwikkelfasen

De gemeente is voorbereidingen aan het treffen voor de verdere ontwikkelingen in B-West. Eerst ontwikkelen we het noordelijk deel (alles ten noorden van het schiereiland). We zijn momenteel in voorbereiding van het bestemmingsplan. De ontwikkeling van dit gebied zal, zonder onvoorziene omstandigheden, circa 4 jaar duren. Daarna volgt het zuidelijk deel (het schiereiland en alles ten zuiden hiervan). Dat staat gepland tot ongeveer 2030. De gemeente werkt zoveel mogelijk vanuit het noordelijk deel van de wijk naar het zuidelijke deel. We doen dit zodat de omwonenden zo min mogelijk last hebben van bouwverkeer. We werken dus langzaam het gebied uit.

Op de plattegrond hieronder staat meer informatie over de ontwikkeling van de wijk. Voor de ontwikkeling van de scherven 3, 4b, 5b, 6b en 24 is er gestart met het bouwrijp maken.