Ontwikkelfasen

De gemeente is samen met ontwikkelaars volop aan het bouwen en voorbereidingen aan het treffen voor de verdere ontwikkeling in Kernhem B-West. Eerst ontwikkelen we het noordelijk deel (alles ten noorden van het schiereiland). Dit gebeurt van zuid naar noord. De meest zuidelijke woningen zijn inmiddels in aanbouw of net opgeleverd. De woningen net ten noorden daarvan, zijn ook in aanbouw. De bouw van de meest noordelijke woningen, die tegen de ecozone aan liggen, start vanaf het voorjaar 2023. In dit najaar start de verkoop van deze woningen.

Als alle woningen in het noordelijke gebied klaar zijn, volgt het zuidelijk deel. Dit is het gebied bij het schiereiland en het gebied ten zuiden hiervan. De ontwikkeling van deze woningen staat gepland tot ongeveer 2030. De gemeente werkt zoveel mogelijk vanuit het noordelijk deel van de wijk naar het zuidelijke deel. We doen dit zodat de omwonenden zo min mogelijk last hebben van bouwverkeer. We werken dus langzaam het gebied uit.

De planontwikkeling voor Kernhem-Noord is nu ook opgestart. Lees meer over Kernhem-Noord.

Op de plattegrond hieronder staat meer informatie over de ontwikkeling van de wijk.