Wet voorkeursrecht gemeenten

Doesburgerbroek als potentiƫle uitbreidingslocatie voor Ede, bestaat uit een oppervlakte van (bruto) 100 hectare. Het plan is hier tussen de 1.800 en 3.000 woningen te bouwen. Het college en de raad hebben extra gronden aangewezen in het gebied waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is.

De Wet voorkeursrecht gemeenten betekent dat grondeigenaren hun grond alleen aan de gemeente mogen aanbieden voor verkoop. Hiermee voorkomen we dat partijen bij de aankoop van grond tegen elkaar gaan opbieden, waardoor de grondprijs stijgt. Als de grondprijs stijgt, is het lastiger om betaalbare woningen te bouwen.

We kunnen niet zomaar een voorkeursrecht nemen op alle gronden in de gemeente. Het voorkeursrecht is alleen mogelijk op gronden (ook wel: bebouwde percelen) met een niet-agrarische bestemming. Daarnaast moet het huidige gebruik afwijken van de toekomstplannen voor het gebied.

Binnen drie jaar na het besluit van de gemeenteraad over het voorkeursrecht, moeten we een bestemmingsplan vaststellen. In dit plan beschrijven we wat er met het gebied mag gebeuren. Vervolgens geldt het voorkeursrecht tien jaar. Na tien jaar is de eigenaar (of beperkt gerechtigde) vrij om het eigendom aan iemand anders te verkopen. De gemeente heeft tot uiterlijk midden juni 2025 de tijd om het bestemmingsplan vast te stellen.