Planning

Het plan is om in Doesburgerbroek tussen de 2.500 en 2.700 woningen te gaan bouwen. De verwachting is dat dit proces een aantal jaren gaat duren. Om inzicht te geven in het proces, hebben we de verschillende fasen en stappen uitgewerkt. Op dit moment zitten we in fase 1, stap vier: integraal onwikkelingsplan. We hopen het integraal ontwikkelingsplan in de zomer van 2024 af te hebben.

Ontwerpfase

1. Gebiedsanalyse

We analyseren het gebied en de omgeving, zoals de natuur, de wegen en de bodem.

2. Denkrichtingen en ruimtelijke varianten

We maken schetsen van onder andere de opzet, de voorzieningen en de ontsluiting.

3. Ambities

We maken keuzes over de globale opzet van de wijk en het type wijk. De raad kiest één van de varianten om verder uit te werken.

4. Integraal ontwikkelingsplan

We werken de voorkeursvariant verder uit. Waar komen de woningen, infrastructuur, parken en voorzieningen?

Onderzoeken en procedures

5. Milieueffectrapportage

Brengt de milieueffecten van het gebied in beeld.

6. Omgevingsplan

Een juridisch bindend document voor de overheid, inwoners en bedrijven. De gebruiks- en bouwmogelijkheden worden vastgesteld voor het gebied.

7. Stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan

We werken het ontwerp voor de eerste buurt verder uit. Daarna wordt de grond verkocht.

Uitvoering

8. Bouwrijp maken

9. Bouw eerste woningen

Infographic

Bekijk hier de infographic (pdf, 109 KB).