Spelen

In de wijk zijn meerdere speelplekken voor verschillende leeftijden. Voor elke groep is er wat te kiezen. We hebben straatgerichte, buurtgerichte en wijkgerichte vormen van spelen. Uitgangspunt is om speelplekken voor doelgroepen van verschillende leeftijden te bundelen op centraal gelegen plekken. Speelplekken op straat- , wijk- en buurtniveau verschillen in sfeer en karakter. Afhankelijk van de plek in het plan voorzien ze in verschillende speelbehoeftes.

Doelgroepen

De jongste doelgroep (0-5 jaar) zal veel gebruikmaken van het groen en de trottoirs in de woonstraten of groene woonhoven. Ouders kunnen hun kinderen dan goed in de gaten houden. Daarnaast maken zij net als de doelgroep van 5-10 jaar gebruik van buurtspeelplekken met speeltoestellen. De wijkspeelplek is bedoeld voor de oudere jeugd van 10-14 en 14-18 jaar en bevat in ieder geval een sport/spel gelegenheid waar je in teamverband kan spelen.

Verschillende speelplekken

De buurtspeelplekken hebben ieder een eigen karakter. Speelplekken grenzend aan de noordelijke ecozone of westelijke natuurzone, krijgen een landschappelijk karakter met een informele opzet en veel natuurlijk materiaalgebruik. De speelplekken binnen het ‘stedelijk’ interieur geven we een wat compactere en formelere opzet.

Spelen in het groen

In de landschappelijke groenstructuren kunnen kinderen naar hartenlust struinen; slepen met takken, hutten bouwen, insecten zoeken of plukken. Deze groenstructuren geven we een afwisseling van dicht beplante delen en zones met een meer open karakter van laag groen en bomen.

Meedenken over de speelplekken

De speelplekken maken we in overleg met de buurt/omwonenden. Als bewoner weet je ten slotte het beste waar behoefte aan is. In het beeldkwaliteitsplan is bepaald dat deze plekken een natuurlijke uitstraling hebben. Op onderstaande afbeelding ziet u waar al speeltuinen zijn aangelegd of waar ze in de toekomst worden aangelegd.

Speelplekken in Kernhem.