Natuur en groen

De natuur krijgt binnen Kernhem volop de ruimte. In het noorden ligt de ecozone en de bestaande houtwallen zijn ingepast en voegen groen toe in de wijk. In Kernhem stroomt van oost naar west een watergang die uitkomt op een waterplas de Slenk. De waterplas krijgt de uitstraling van een stadskade en loopt uit in een natuurlijke en groene oever. Ook in de straten en buurten speelt natuur een belangrijke rol. De straten in Kernhem hebben groene bermen, bomen en hagen rond de tuinen. De speeltuinen zijn groen en op korte afstand van de woningen.

In de natuur leven allerlei soorten planten en dieren. Kleine zoogdieren kunnen zich hier verplaatsen van de Veluwe naar de weilanden boven en naast Kernhem. Ook de waterplas is belangrijk voor waterplanten en kleine en beschermde diersoorten zoals de watervleermuis. Naast de ecozone en de Slenk bieden de bestaande houtwallen een prima thuis aan bosplanten, broedvogels en kleine zoogdieren zoals vleermuizen. Ook wordt er in de verdere planuitwerking rekening gehouden met dieren. Zo vormen gevelnestkastjes, dakoverstekken en hagen aantrekkelijke elementen voor de vogels en vleermuizen die in het gebied actief zijn.