Duurzaamheid

We hebben gekozen voor een aantrekkelijk, groen, waterrijk, toekomstbestendig en betaalbaar woonmilieu dat past in de landschappelijke context en dat het stempel duurzaam verdient. Daarvoor hebben we in het plan een aantal keuzes gemaakt.

Duurzame woningen

Zo hebben we onder meer gekozen voor drie meter brede voortuinen. We verwachten dat bewoners deze groener inrichten dan de smalle voortuintjes die veelal in zijn geheel bestraat worden. Ook hebben we gekozen voor het behoud van bestaand groen en toepassen van gebiedseigen bomen en planten.  

Ook bouwen we alle nieuwe woningen gasloos. Dit is beter voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Door gasloos te bouwen voldoen we ook aan de aan inmiddels landelijk vastgestelde richtlijnen.

Groen, water en verkeer

In het plan zetten we in op het vasthouden en bergen van water in het plangebied en hittebestrijding door, waar mogelijk, verharding te beperken.