Natuurinclusief, wat betekent dat?

In Kernhem B west houden we bij de inrichting van het openbaar gebied langs belangrijke stukken natuur rekening met de (beschermde) fauna.

Verlichting dimmen

In de wijk willen we het leefklimaat van bijvoorbeeld beschermde nachtdieren als de watervleermuis en de vleermuis beschermen. Maar ook allerlei kleinere dieren willen we zo min mogelijk te verstoren. Daarom worden bijvoorbeeld de Slenk en de ecozone in de avond en nacht niet verlicht door openbare straatverlichting. We richten de verlichting alleen op straat en de bewoonde zijde van het gebied. Zo willen we lichthinder in de natuurzone voorkomen.

Rekening houden met natuur

Bewoners van woningen die direct grenzen aan de natuur, zullen we vragen rekening te houden met de natuur. We vragen ze geen felle buitenverlichting aan te brengen. Het gaat dan met name om woningen die direct grenzen aan groenzones. Dat geldt bijvoorbeeld voor het toekomstige kleinschalige appartementengebouw aan de Slenk dat in het hart van Kernhem B west ligt, direct in het verlengde de Aamsveen.

Meer weten over de omgeving van Kernhem? Kijk dan naar de pagina De Omgeving.