Vier varianten Kernhem Noord

Gemeente Ede groeit en daarom hebben we meer woningen nodig. Kernhem Noord is één van de gebieden in gemeente Ede waar in de toekomst huizen worden gebouwd. Het plan is om hier tussen de 1.800 en 3.000 woningen te bouwen.

Vier varianten

We willen een goed plan maken voor Kernhem Noord. Daarom zijn we gestart met het opstellen van vier varianten voor de inrichting van het gebied. De vier varianten verschillen erg van elkaar. Op deze manier krijgen we verschillende mogelijkheden voor het gebied in beeld. Onderstaande links brengen je naar de vier video’s die verder ingaan op deze varianten.

Beoordeling

We verwachten dat de gemeenteraad in juni 2023 een voorkeursvariant kiest. Die gaan we verder uitwerken in een concreet plan.

De beoordeling van de varianten wordt gedaan op een aantal onderdelen. Zo gebruiken we het afwegingskader met de strategische keuzes vanuit de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie 2040 die vorig jaar is vastgesteld, staan alle zaken die we belangrijk vinden voor Ede in de komende jaren. Bijvoorbeeld over woningen, goede zorg, maar ook over natuur en verkeer.

Daarnaast bekijken we wat het milieukundige effect is, rekenen we de varianten financieel door en betrekken we in verschillende fasen de omwonenden en andere stakeholders bij het project. Deze onderdelen samen zijn de basis voor de keuze van één variant.