Informatiemarkt Kernhem Noord

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen in Kernhem Noord? Kom dan op woensdag 1 februari 2023 naar de informatiemarkt over Kernhem Noord. Je bent van harte welkom tussen 19:30 en 21:30 bij Landgoed Zonneoord, Zonneoordlaan 17 in Ede. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Wel vragen wij je met de fiets te komen vanwege beperkte parkeergelegenheid.

Hoe ziet de avond eruit?

Er worden meerdere varianten onderzocht voor de inrichting van Kernhem Noord. Op basis van dit onderzoek, zijn vier verschillende conceptvarianten geschetst. Op de informatiemarkt laten we de vier verschillende conceptvarianten zien. Ook kun je op de informatiemarkt rondlopen en in gesprek gaan met gemeente Ede en het stedenbouwkundig bureau.

Vragen?

Heb je vooraf vragen? Neem dan contact op met Els Leibbrand door een mail te sturen naar els.leibbrand@ede.nl of via het algemene telefoonnummer van gemeente Ede: 14 0318. Wij hopen je op de informatiemarkt te zien. Mocht je niet in de gelegenheid zijn, dan kun je de presentatie een week na de informatiemarkt vinden op: kernhem.ede.nl/kernhem-noord.

Ontwikkeling Kernhem Noord

Ede groeit. Er is behoefte aan een grootschalige locatie voor woningbouw. Het plan is om in Kernhem Noord in de toekomst tussen de 1.800 en 3.000 woningen te bouwen. Kernhem Noord ligt ten noorden van de Doesburgerdijk, tussen de Lunterseweg en de A30. De noordkant van het gebied wordt begrensd door de Krommesteeg en de Nieuwesteeg. Kernhem Noord is een complex gebied door de bestaande natuur, de realisatie van betaalbare woningen, de ontsluiting en de aanwezige hoogspanningslijn. We willen een goed plan maken voor dit gebied waarbij rekening wordt gehouden met deze factoren.