De weg naar Kernhem Noord

Kernhem Noord is één van de gebieden in gemeente Ede waar in de toekomst huizen worden gebouwd. Het plan is om hier tussen de 1.800 en 3.000 woningen te bouwen. Hier zie je hoe het proces naar nieuwe woningen in Kernhem Noord eruit gaat zien.

Ontwerpfase

1. Gebiedsanalyse

We analyseren het gebied en de omgeving, zoals de natuur, de wegen en de bodem.

2. Denkrichtingen en ruimtelijke varianten

We maken schetsen van onder andere de opzet, de voorzieningen en de ontsluiting. 

3. Ambities

We maken keuzes over de globale opzet van de wijk en het type wijk. De raad kiest één van de varianten om verder uit te werken.

4. Integraal ontwikkelingsplan

We werken de voorkeursvariant verder uit. Waar komen de woningen, infrastructuur, parken en voorzieningen?

Onderzoeken & procedures

5. Milieueffectrapportage

Brengt de milieueffecten van het gebied in beeld.

6. Omgevingsplan 

Een juridisch bindend document voor de overheid, inwoners en bedrijven. De gebruiks- en bouwmogelijkheden worden vastgesteld voor het gebied.

7. Stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan

We werken het ontwerp voor de eerste buurt verder uit. Daarna wordt de grond verkocht.

Uitvoering

8. Bouwrijp maken

9. Bouw eerste woningen

Participatie

We betrekken in de verschillende fasen omwonenden en andere stakeholders bij het project.

Downloaden infographic

Klik om deze link om deze infographic te downloaden (pdf, 66 KB)