Aanleg groenzone in de wijk Kernhem

De wijk Kernhem is volop in ontwikkeling. Op dit moment zijn we bezig om een groenzone aan te leggen. In dat gebied krijgt de natuur voorrang. Ook leggen we paden aan om lekker te kunnen wandelen of hardlopen. Lees u meer over de plannen voor de groenzone en bekijk onder dit bericht een kaartje.

UPDATE: Het ontwerpproces van de groenzone is vertraagd. Aanleiding hiervoor is dat de Slenk (vijver) in Kernhem B niet voldoende is berekend op de grote regenbuien van de toekomst. Dit kan een probleem zijn voor de wijk, omdat in Kernhem veel verharding (o.a. stenen) ligt. Dat betekent dat wij nu met volle inspanning proberen een oplossing te zoeken. Het kan zijn dat in het ontwerp van de groenzone plaats moet komen voor (een deel van) de wateropgave voor de wijk Kernhem. Om die reden schatten wij nu in dat het ontwerpproces voor de groenzone een half jaar opschuift.

Ecologische verbinding

Eerder begonnen we al aan de aanleg van de ecozone. Dit gebied is bijna klaar. De groenzone is bedoeld om de ecologische verbinding vanaf de Doesburgerdijk door te kunnen trekken. Dit gebied biedt meer ruimte voor recreatie dan in de ecozone.

Locatie

De groenzone loopt van noord naar zuid, tussen de A30 en de slenk (water). Op de het kaartje hieronder ziet u waar het gebied precies ligt (klik op de afbeelding voor een grotere weergave).

De plannen

We willen dat de groenzone aan een aantal eisen voldoet. Daarnaast zijn vanuit de wijk een aantal initiatieven ingebracht. We kijken hoe we ruimte kunnen bieden aan deze ingebrachte initiatieven.

Voedselbos Kernhem

Op dit moment onderzoeken we of we in de groenzone een voedselbos kunnen aangeleggen. In een voedselbos gaan voedsel en ecologie samen. Een voedselbos kan bijvoorbeeld bestaan uit eetbare planten en struiken voor zowel mens als dier. Zodra meer bekend is, communiceren we hierover.

Moestuinvereniging ‘De Vrolijke Pastinaak’

Een aantal jaren geleden is Moestuinvereniging ‘De Vrolijke Pastinaak’ opgestart als wijkinitiatief. De vereniging ligt nu nog langs het Veenwoud. Uiteindelijk komen op die plek woningen en daarom zal de vereniging moeten verplaatsen. Omdat het initiatief al jaren lang goed loopt, hebben we ruimte vrijgehouden voor de moestuinen. Aan de noordzijde, tegen de ecozone, is een plek gereserveerd voor de moestuinvereniging.

Steigers bij de slenk

In de wijk Kernhem wordt al jaren actief gevist. De visvereniging heeft de gemeente gevraagd dit in de toekomst mogelijk te houden. Daarom gaan we waarschijnlijk aan de westelijke rand van het water steigertjes plaatsen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor recreatie en recreatieve visserij. We zijn in gesprek met de visvereniging over de verdere uitwerking van het plan.

Jongerenontmoetingsplek

In de groenzone komt ook meer ruimte voor jongeren om elkaar te ontmoeten. Voor de jongere jeugd zijn al verschillende speelvoorzieningen en plekken in de wijk, maar voor de oudere jeugd ontbreekt nog een fijne plek. De ontmoetingsplek zal waarschijnlijk bestaan uit een kleinschalige overkapping of afdakje.

Skatepark

Het aanleggen van een skatepark is één van de ingebrachte petities. De aanvragers willen graag een skatebaan met eenvoudige elementen, zodat de jongere jeugd daar gebruik van kan maken. We hebben in de hoek aan de zuidzijde van de A30 en de N224 ruimte gereserveerd voor een skatepark. De komende tijd onderzoeken we of we het skatepark kunnen gaan plaatsen.

Hondenlosloopgebied

Ook zijn er petities ingebracht voor een hondenlosloopgebied. We hebben nog geen plek gereserveerd voor een hondenlosloopgebied. De prioriteit ligt nu eerst bij andere plannen in het gebied. De komende tijd kijken we of in het gebied nog ruimte overblijft voor een hondenlosloopgebied en in hoeverre dat gebied ook voor dit doel kan worden ingezet.

(UPDATE 9-11-2022, oorspronkelijk bericht van 18-5-2022)

Bekijk de kaart