Waar staan we nu?

We willen een goed plan maken voor Kernhem Noord. Daarom betrekken we op verschillende momenten omwonenden en andere betrokkenen bij het project. Bijvoorbeeld met persoonlijke gesprekken of een informatieavond. Er zijn vier varianten voor Kernhem Noord opgesteld, deze helpen ons een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden. Op deze pagina lees je meer over de vier varianten.

Informatiemarkt en vragenlijst

Op 1 februari 2023 was de eerste informatiemarkt over Kernhem Noord. Ongeveer 500 omwonenden en andere belangstellenden lieten zich bijpraten over de vier varianten het gebied. Onderaan deze pagina lees je meer over de vier varianten. Op de avond kon iedereen een korte informatiefilm bekijken en was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. Alle reacties van de informatiemarkt hebben we verzameld. Het verslag is terug te lezen in dit document (pdf, 460 KB).

Na de informatiemarkt hebben we een online vragenlijst gedeeld. Deelnemers aan de vragenlijst konden een voorkeur uitspreken voor een variant en laten weten waarom. De resultaten worden meegenomen in de besluitvorming.

Hoe nu verder?

We hebben veel reacties gekregen tijdens de informatiemarkt en in de vragenlijst. Wij willen de bezoekers en deelnemers hiervoor hartelijk bedanken. De komende maanden werken we toe naar één ambitie. In de ambitie speelt de opgehaalde input vanuit de omgeving een rol. De gemeenteraad bepaalt welke ambitie we verder gaan uitwerken. De verwachting is dat gemeenteraad in juni de ambitie van Kernhem Noord kiest.  

Vier varianten

Voor Kernhem Noord zijn vier varianten opgesteld voor de inrichting van het gebied. De vier varianten verschillen erg van elkaar. Op deze manier krijgen we verschillende mogelijkheden voor het gebied in beeld. Uiteindelijk zal in de ambitie gekozen worden voor een van de vier varianten, of een combinatie van deze varianten.

Onderstaande links brengen je naar de vier video’s die verder ingaan op deze varianten.

Voorzieningen

In het plan voor Kernhem Noord is ook nagedacht over nieuwe voorzieningen. De voorzieningen zijn afhankelijk van de uitwerking van de varianten en het aantal en type woningen. We verwachten dat in Kernhem Noord de volgende voorzieningen komen:  

  • basisscholen;
  • gymzalen;
  • kinderopvang;
  • medische voorzieningen zoals een huisarts en een fysiotherapeut;
  • verzorgingshuizen, gezinshuizen of andere zorginstellingsvragen;
  • eventueel een wijkcentrum;
  • kleine, ambachtelijke (boerderij)winkels, lunchcafé en/of koffie- en theebar.

Er zijn ook voorzieningen die we niet gaan realiseren in Kernhem Noord. We hebben het dan over winkels en sportvoorzieningen. De bewoners van Kernhem Noord kunnen gebruik maken van bestaande voorzieningen. Het winkelaanbod is met de Parkweide en het centrum van Ede en Lunteren voldoende voor de toekomst. Ook zijn er voldoende sportvoorzieningen in Ede.