Heb je vragen over bouwwerkzaamheden, parkeren of de inrichting van speeltuinen? Bekijk de antwoorden hieronder per thema.

Algemeen

Je woont in nieuwbouwwijk Kernhem waar we de komende jaren nog bouwen. Wonen en bouwen gebeurt hier naast elkaar. Dat is niet altijd gemakkelijk. Als gemeente proberen wij waar mogelijk rekening te houden met deze (tijdelijke, maar wel langdurige) situatie. Heb je toch overlast, kijk dan hieronder voor meer informatie.

Heb je een algemene vraag, kijk dan eerst op de website. Misschien staat jouw vraag hier bij. Voor overige vragen kun je tijdens kantooruren contact opnemen via het algemene nummer van gemeente Ede 0318-140318 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".

Afhankelijk van de melding kun je bij de volgende instanties terecht:

 • Acuut bedreigende en gevaarlijke situaties: Regionale politie 0900-8844.
 • Onveilige situaties of geluidsoverlast op/vanuit bouwlocaties:
  • De Omgevingsdienst de Vallei (ODDV) via 088-1169900.
  • Tijdens kantooruren kun je het algemene nummer van gemeente Ede bellen 0318-140318
 • Overlast die niet gerelateerd is aan bouwactiviteiten (bijvoorbeeld vandalisme, geluidsoverlast): Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving"
 • Onveilige situaties op openbare wegen.
  • Tijdens kantooruren kun je het algemene nummer van de gemeente bellen: 0318-140318
  • Buiten kantooruren kun je terecht bij: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
 • Fout parkeerders op openbare wegen: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
 • Melding illegale lozingen en stort: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
 • Klachten over (onderhoud) openbare voorzieningen, of meldingen over bijvoorbeeld takbreuk en schade aan bomen in de openbare ruimte, neem contact op via het algemene nummer van de gemeente via 0318-140318 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
 • Overige meldingen tijdens kantooruren kunt u het algemene nummer van gemeente bellen 0318-140318 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".

Jouw wijk

De meeste voorzieningen in jouw wijk zijn al aanwezig. Zo is er het winkelcentrum Parkweide, met onder meer een kapper, drogisterij, supermarkt en bloemisterij. Ook zijn er basisscholen en kinderopvang.

Voor kinderen hebben we verschillende speelplekken gemaakt. En in de toekomst komen daar nog extra speelplekken bij. De speelplekken worden altijd in overleg met de buurt en omwonenden gemaakt. Jij weet ten slotte het beste waar behoefte aan is. In het Beeldkwaliteitsplan (pdf, 44 MB) staat dat deze plekken een natuurlijke uitstraling hebben.

Nee, in principe niet. Honden kun je in Ede overal uitlaten. Er geldt een opruimplicht voor hondenpoep in heel Kernhem. In Ede zijn er een aantal losloopgebieden, hier lees je er meer over.

Het is gemeentelijk beleid om zo min mogelijk prullenbakken te plaatsen. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk om hun eigen afval weg te gooien. De ervaring leert ons namelijk dat vuilnisbakken ander vuil aantrekken. Vuilnis dat naast de prullenbak wordt gegooid dus. Als er geen prullenbakken staan, zijn mensen minder snel geneigd vuilnis weg te gooien.

In principe geldt in Kernhem B het gemeentelijk afvalbeleid, met op een paar plekken een uitzondering. Bij woningen met een tuin krijgen bewoners een aantal containers. Containers stal je altijd in de achtertuin. Deze worden regelmatig geleegd (voor meer informatie bezoek de website van de ACV).

Mensen die in appartementen wonen krijgen ondergrondse verzamelpunten waar ze met een afvalpas de container kunnen openen. Ondergrondse afvalcontainers zijn ook bestemd voor bewoners met een kleine of geen tuin. Uiteraard kun je in gemeente Ede afval gescheiden aanbieden.

Neem een kijkje bij het wijkblad ‘De Vleermuis’ dat met, voor en door de bewoners van Kernhem wordt gemaakt.

Kernhem-Noord ligt ten noorden van de Doesburgerdijk, tussen de Lunterseweg en de A30. De noordkant van het gebied wordt begrensd door de Krommesteeg en de Nieuwesteeg. Kernhem-Noord is al een aantal jaar in beeld als mogelijke plek om woningen te bouwen. Nu starten we de planontwikkeling daadwerkelijk op. Lees meer over de plannen voor Kernhem-Noord.

Jouw wijk in aanbouw

In Kernhem bouwen we verder aan een gemengd woningaanbod. Naast het bestaande programma is er in de toekomst ruimte voor appartementen, beneden-bovenwoningen, rijwoningen, 2onder1 kapwoningen en vrijstaande woningen. De woningen worden aangeboden in de sociale huur, sociale koop, middeldure huur en de vrije sector. Kortom voor ieder wat wils. In Kernhem B-Oost worden nog ongeveer 150 woningen gebouwd, in Kernhem B-West komen nog ongeveer 900 woningen. Gemeente Ede ontwikkelt dit gebied samen met vier marktpartijen: Lithos, Roosdom Tijhuis, Koopmans en Ontwikkelcombinatie OC Kernhem (Van Wonen & Van Campen).

Kernhem kent bestaande groenstructuren. Deze blijven grotendeels staan en worden opgeknapt en/of aangevuld met bomen en struiken. Ook zijn er nieuwe structuren aangebracht of nog gepland. De nog geplande delen leggen we aan zodra een deel van de woonwijk gebouwd is en er geen bouwverkeer meer aanwezig is.

De gemeente Ede richt de groenstructuren in en legt ze aan. Heb je ideeën voor in de openbare ruimte, dan kun je deze doorgeven via een mail aan kernhem@ede.nl. Bij de groeninrichting van speelterreinen neemt de gemeente ook het voortouw. Omwonenden kunnen hier wel suggesties voor geven.

Wanneer een wijk in aanbouw is, wordt het tijdelijk beheerd. Dit houdt in dat de openbare ruimte in het gebied wordt onderhouden door een beheerorganisatie van de gemeente Ede. In principe zou je hier buiten niets van moeten merken, in de praktijk ligt dit echter anders. Het zijn namelijk verschillende beheerorganisaties die delen in onderhoud hebben en ook andere planningen hanteren. Zo kan het zijn dat jouw straat op andere momenten wordt onderhouden en mogelijk ook vaker/minder vaak dan een straat 100m verder. Als een deel van de wijk volledig is ingericht, wordt deze van het project overgedragen aan beheer. Het onderhoud wordt vanaf dat moment in het reguliere onderhoudsschema meegenomen.

De planning is om het laatste deel van Kernhem rond 2030 op te leveren. We zijn daarbij wel afhankelijk van de woningmarkt en eventuele landelijke richtlijnen die effect kunnen hebben op de plannen. Dit kan van invloed zijn op de planning. Op de pagina onder wonen kun je bij ‘ontwikkelfasen’ meer vinden over de planning.

Bereikbaarheid

Kernhem is een autoluwe wijk, waarbij het autoverkeer zo snel mogelijk naar de hoofdwegen van ede wordt geleid. Vanaf de N224 en de Lunterseweg bereik je de wijk via verschillende ontsluitingswegen. Op deze ontsluitingswegen geldt een snelheid van 50 km/u of 30 km/u. Fietsers rijden hier op fietsstroken, of langs de rijbaan met een apart aangegeven zone. Om de snelheid van auto’s in de wijk laag te houden, zijn de wegen smal en hier en daar voorzien van drempels.

De Veenwoud is voor een langere tijd een bouwweg. Hier combineren we bouw en regulier verkeer. De bouwverkeerroutes maakt de gemeente vooraf bekend. Als het bouwverkeer gebruikmaakt van de ontsluitingsweg (50 km/u route), dan passen we maatregelen toe. Het kan zijn dat de snelheid van 50 km/u tijdelijk omlaag gaat. Dit wordt duidelijk door de gele verkeersborden. Wij proberen bouw- en woonverkeer zoveel mogelijk te scheiden, dat is veiliger maar geeft ook minder overlast.

De auto parkeer je in parkeerhofjes, op parkeervakken om de hoek van je woonstraat of op je eigen oprit. Deze plekken zijn op loopafstand van de woning. Parkeer je auto(‘s) zoveel op je eigen oprit als je die hebt. En parkeer een tweede auto op een grotere loopafstand voor een eerlijke verdeling. Om het groen en de uitstraling te beschermen is parkeren buiten de vakken niet toegestaan. De ruimte in de straat staat voorop, om te wandelen, spelen of fietsen.

Nee dat is niet mogelijk. Parkeerplekken zijn verkocht als onderdeel van de woning. Omdat het gebruik van de eigen parkeerplaats niet verplicht is, zorgt het ervoor dat parkeerplaatsen soms ongebruikt leeg blijven. We willen dit niet meer verder uitbreiden.

De genummerde parkeerplaatsen maken onderdeel uit van de akte van levering van uw woning. Handhaving op parkeren door anderen is niet mogelijk. In uw contract staat aangegeven of u een parkeerbeugel kunt plaatsen om fout parkeren door anderen tegen te gaan. Aangezien het uw eigen grond betreft, bent u ook zelf verantwoordelijk voor plaatsing van de beugel.

Kernhem heeft via buslijn 5 een verbinding met NS-stations Ede-Wageningen en Veenendaal-De Klomp. En de bus brengt je ook in een aantal minuten naar Ede-Stad.

Overige vragen

Kernhem is een nieuwbouwwijk in een groene omgeving. Maar Kernhem is ook een nat gebied. Dit betekent dat het grondwater hier vrij hoog staat. Dan is het zonde, en ook niet goed voor de natuur, om je eigen tuin volledig te bestraten. Te veel bestrating in de tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien. En bij aanhoudende droogte veroorzaakt het opwarming van de stad. Daarnaast neemt het leefgebied voor allerlei nuttige dieren af. Steenbreek is een landelijke campagne die daar wat aan probeert te doen. Maar ook wij als gemeente zien meerwaarde van een groene tuin. Wij hebben een tuinflyer (pdf, 8 MB) gemaakt waar suggesties worden gedaan voor (border)beplanting die geschikt is voor jouw tuin in Kernhem.

Kijk eens op de site www.operatiesteenbreek.nl wat de mogelijkheden zijn. Ook kun je een kijkje nemen op www.ede-natuurlijk.nl voor praktische tips voor een groene leefomgeving.